Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành của công ty

Khi mua sản phẩm của bên công ty chúng tôi quý khách sẽ được bảo hành với những điều kiện sau

1. Điều kiện bảo hành:

Sản phẩm được bảo hành miễn phí nếu đảm bảo tất cả các điều kiện sau:

– Sản phẩm thuộc danh mục được bảo hành từ Nhà sản xuất hoặc Nhà phân phối.

– Sản phẩm bị lỗi kỹ thuật do Nhà sản xuất.

– Thời hạn bảo hành trên phiếu bảo hành vẫn còn hiệu lực.

2:Sản phẩm không được bảo hành hoặc sẽ phát sinh phí bảo hành nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

– Sản phẩm không thuộc danh mục được bảo hành từ Nhà sản xuất hoặc nhà phân phối.

– Sản phẩm không thỏa mãn một trong những điều kiện bảo hành ở mục 1.

– Khách hàng tự ý can thiệp sửa chữa sản phẩm hoặc sửa chữa tại những trung tâm bảo hành không được sự ủy nhiệm của Nhà phân phối.

– Với trường hợp phát sinh phí bảo hành, nhân viên chăm sóc khách hàng của Công ty sẽ tư vấn đầy đủ thông tin cho khách hàng trước khi tiến hành các thủ tục bảo hành…